Rodzaje kredytów oraz Procedury Kredytowe

Różne banki stosują różne procedury kredytowe dlatego kredytobiorca, czy to będzie osoba prywatna, czy przedsiebiorca może w jednym banku dostać kredyt a w innym nie. Procedury kredytowe mają na celu zbadać zdolność kredytową kredytobiorcy, zanim zostanie podpisna umowa kredytowa. W Polskim systemie bankowym fukncjonują różne rodzaje kredytów.

Wyróżniamy kredyty konsumpcyjne, kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, kredyty dyskontowe, kredyty akceptacyjne, kredyty hipoteczne, kredyty lobardowe oraz inne. Kredyty zabezpieczone oraz kredyty bez zabezpieczenia. Kredyty możn apodzielić też ze względu na termin na jaki bank udziela kredytu. Krótkoterminowe do jednego roku, średnio terminowe do lat 3 oraz długo terminowe powyżej 3 lat. Kredyt może być prowadzony na rachunku bieżącym, lub na osobnym rachunku kredytowym. Polski system bankowy, warto poznać zasady aby świadomie funkcjonować w dzisiejszym świecie. Polecamy stronę Polski System Bankowy.