Ulga podatkowa na dziecko

Dziecko

W niektórych społeczeństwach o dorosłości decyduje odpowiedzialność - dziecko, które podejmuje pracę, by pomóc rodzicom, nie jest już postrzegane jako dziecko. Tak jest np. w wielu kulturach azjatyckich.

W cywilizacji Zachodu podejście do dziecka zmieniało się bardzo w historii. Według tezy „Historia dzieciństwa” dzieje dzieciństwa na Zachodzie zaczynają się od zupełnej niewiedzy na temat specyfiki tego okresu w życiu, a nawet stosowanej z rozmachem przemocy (w tym seksualnej) wobec dzieci, poprzez stopniowe odkrywanie szczególnego charakteru dziecka jako osoby, które ostatecznie dokonało się dopiero w ostatnich dwóch stuleciach.

Dzieckiem jest każdy człowiek od momentu urodzenia aż do osiągnięcia pełnoletności tj. 18 roku życia. Dziecko nie posiada pełni praw obywatelskich i musi zawsze posiadać jakiegoś prawnego opiekuna, który odpowiada za niego prawnie oraz ma obowiązek zapewniać mu materialną i psychiczną opiekę.

Prawa rodzicielskie przysługują w pierwszej kolejności biologicznym rodzicom dziecka. Sąd cywilny ma prawo przydzielić ją komuś innemu, mówimy wtedy o adopcji.

Ulga

Ulga podatkowa - przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku (taką definicję formułuje ustawa - Ordynacja podatkowa).

W polskim prawie podatkowym przewidziane są ulgi podatkowe przy podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga podatkowa może polegać w takim przypadku na: odliczeniu od uzyskanego dochodu (np. składki na ubezpieczenie społeczne); odliczeniu od podatku; zastosowaniu niższych stawek podatkowych.

Podatek

Podatek - obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez organ pobierający. Współcześnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi, jednakże w historii znane są również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach. Zgodnie z polskim prawem daniny, aby zostały uznane za podatki muszą posiadać 4 cechy: - nieodpłatność - przymusowość - publicznoprawność - bezzwrotność

Współcześnie, pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy które dzięki temu mogą inwestować w rozwój infrastruktury, wojska, policji, oświaty, służby zdrowia, itp. Podatki są powszechnie uważane przez podatników za uciążliwe i niesprawiedliwe stąd stwierdzenia: Podatki płaci każdy, wszędzie i zawsze lub Są w życiu tylko dwie pewne rzeczy: śmierć i podatki. Jak mawiali włościanie w cesarstwie austro-węgierskim: od myszy do cysorza, wszystko żyje z gospodarza.

Źródło: www.wikipedia.org

Prorodzinna

Polityka prorodzinna ma na celu dobro rodziny oraz całego społeczeństwa. Każda rodzina jest ważna i ma prawo do oparcia w społeczeństwie lokalnym i działaniach państwa stwarzających jej samodzielną przestrzeń rozwoju.

Podstawowym zadaniem polityki prorodzinnej jest kreowanie szans dla każdego obywatela. Dlatego też należy ją odróżniać od polityki socjalnej, będącej zadaniem wtórnym skierowanym do osób, które mimo stworzonych szans potrzebują wsparcia.

2007

Ubezpieczenie samochodu w roku 2007 będzie droższe
Taki trend będzie utrzymywał się w 2007r.
W roku 2007 Pit Lane Park będzie oferował jeszcze więcej atrakcji niż w debiutanckim sezonie zespołu BMW Sauber F1.
W roku 2007 sprzedaż osiągnie 35.8 mln sztuk, będzie więc niemal czterokrotnie wyższa niż w roku 2006.
W 2007 roku przypada 750. rocznica lokacji Wirtualna Polska zaprasza!

2008


W miarę jak w roku 2008 Vista powiększać będzie swoja bazę instalacyjną, stanie się tym samym popularniejszy wśród cyberprzestępców i autorzy złośliwego oprogramowania.
Skoda Fabia S2000 będzie gotowa w roku 2008.
Jaka pogoda będzie w 2008 roku?
Od roku 2008 trudniej będzie wziąć kredyt ?
Jaki będzie budżet na 2008r?