Miasto Warszawa

Ceramika jako sztuka użytkowa. Od wieków w Warszawie i wszystkich innych miastach Polski używano wyrobów ceramicznych w charakterze naczyń do przechowywania produktów żywnościowych, przypraw. Puzderka ceramiczne służyły także do przechowywania ozdób, biżuterii, medali, spinek do mankietów, guzików, przyborów do szycia i wszelkiego rodziaju domowych drobiazgów. Ceramika służyła także jako materiał do wykonania szyldów, tabliczek np. dla kancelarii adwokackiej, praktyki lekarskiej lub innego rodzaju działalności.

Ceramika jako sztuka ozdobna. Wykorzystanie przedmiotów wykonanych z ceramiki nie ogranicza się wyłącznie do zastosowań użytkowych. Ozdoby ceramiczne mogą mieć formę broszek, spinek, naszyjników. Inna forma ozdób, to figurki stojące i wiszące lub formy przestrzenne.

Adwokat, a wlaściwie mecenas sztuki - od nazwiska Gajusza Cilniusza Mecenasa - popiera rozwój literatury i sztuki, udziela wsparcia finansowego artystom, instytucjom kulturalnym lub naukowym bez żadnych zobowiązań ze strony obdarowywanej. Inaczej opiekun artystów.