Sklep dla ceramików
Glina, szkliwa, piece, koła
ul. Kleczewska 52 Warszawa
www.ceramiq.pl/

Zamów szkliwa ceramiczne
Terracolor, Welte - szybka dostawa
Internetowy sklep dla ceramików
www.ceramiq.pl/Szkliwa

Piec do wypału ceramiki
poj. 15 - 150 l, holenderski "Keramikos"
sterowany elektronicznie ceny od 2599 zł
www.ceramiq.pl/Piece

Koło garncarskie Venco
Elektryczne, profesjonalne, ciche
za 6838 zł - dostawa 48h
www.ceramiq.pl/Kolo_venco

Miasto greckie jest miastem otwartym

Początki miast zachodnich

Przyszłe miasta europejskie powstają w specyficznej sytuacji - wykorzystując i modernizując istniejące struktury osadnicze oraz tworząc swoistą logikę zakładania nowych miast.

Po pierwsze, samo pojęcie miasta traci jednoznaczne i systemowe znaczenie. Miasto staj się indywidualną jednostką, ściśle określoną aspektem geograficznym i krajobrazowym. Każde istniejące już miastom rozwijając się, coraz bardziej świadomie asymiluje się z otoczeniem naturalnym. W Paryżu, gdy ufortyfikowana ośmiohektarowa Cite położona na wyspie na Sekwanie staje się zbyt mała, by mogło się na niej toczyć normalne życie miejskie; lewobrzeżne miasto powoli się wyludnia, przenosząc się na prawy brzeg i zajmując półkolisty obszar otoczony bagnistym starorzeczem, który w przeszłości stanowił miejsce kultu i zebrań plemion galicyjskich.

Po drugie, w organizmach miejskich zmienia się hierarchia elementów architektonicznych i symbolicznych, a w raz z nimi równowaga poszczególnych części. Pierwsze chrześcijańskie kościoły powstawały na peryferiach miast, często ustawione na kształt krzyża wzdłuż głównych dróg wjazdowych. Obecność ważnego sanktuarium poza obszarem miejskim prowadzi czasami do przesunięcia centrum. W Bonn kościół cmentarny Św. Kasjana, usytuowany poza castrum, przekształca się w katedrę i już w IX wieku tworzy nowe centrum miasta.

Wewnętrzna jednolitość miasta zaczyna ulegać głębokim przemianom. W dużych i małych miastach pochodzenia rzymskiego tracą w przeważającej części swe pierwotne znaczenie takie budowle jak rezydencje wolno stojące, dzielnice rezydencjalne czy gmachy publiczne znajdujące się poza zabudowaniami. Teren wewnętrzny natomiast zostaje podzielony nowymi, zwykle krętymi ulicami, które pozwalają wykorzystać poszczególne jego fragmenty na sklepy lub mniejsze rezydencje. Inne bardziej pokaźne budowle - świątynie, teatry, amfiteatry, cyrki, akwedukty, bezużyteczne już zbiorniki stają się warowniami.

poprzednia strona 32 z 77 następna strona

Skocz do strony: nr 28 , nr 29 , nr 30 , nr 31 , nr 32 , nr 33 , nr 34 , nr 35 , nr 36 , nr 37 , nr 38 , nr 39 , nr 40 , nr 41 , nr 42 , nr 43 , nr 44 , nr 45 , nr 46 , nr 47 , nr 48 , nr 49 , nr 50 , nr 51 , nr 52 , nr 53 , nr 54 , nr 55 , nr 56 , nr 57 , nr 58 , nr 59 , nr 60 , nr 61 , nr 62 , nr 63 , nr 64 , nr 65 , nr 66 , nr 67 , nr 68 , nr 69 , nr 70 , nr 71 , nr 72 , nr 73 , nr 74 , nr 75 , nr 76 , nr 77