Sklep dla ceramików
Glina, szkliwa, piece, koła
ul. Kleczewska 52 Warszawa
www.ceramiq.pl/

Zamów szkliwa ceramiczne
Terracolor, Welte - szybka dostawa
Internetowy sklep dla ceramików
www.ceramiq.pl/Szkliwa

Piec do wypału ceramiki
poj. 15 - 150 l, holenderski "Keramikos"
sterowany elektronicznie ceny od 2599 zł
www.ceramiq.pl/Piece

Koło garncarskie Venco
Elektryczne, profesjonalne, ciche
za 6838 zł - dostawa 48h
www.ceramiq.pl/Kolo_venco

Pierwsze chrześcijańskie kościoły powstawały na peryferiach miast

W nowo powstałych osadach, gdzie nie ma starożytnych pozostałości, zabudowa dostosowana jest bezwzględnie do wymogów obronności i handlu, a więc antyczne wzorce sztuki architektonicznej SA bezużyteczne, mogą jedynie przydawać dostojeństwa obiektom sakralnym publicznym bądź podkreślać przynależność do jednego kręgu kulturowego. Miasto jest tymczasową ostoją, gdzie można się schronić przed niebezpieczeństwami, jakie czyhają w tej bezkresnej przestrzeniu, gdzie nie obowiązują zasady rzymskiej organizacji terytorialnej, a nowe dopiero się tworzą. Tuż za bramami miast ciągną się puszcze moczary, wyludnione wsie i góry.

Począwszy od XI wieku miasta zaczynają w różny sposób zdobywać autonomię, uniezależniając się od słabej i często odległej władzy centralnej. Niezależność staje się źródłem charakteru i żywotności miast europejskich, jest cechą zasadniczą cywilizacji naszego kontynentu, stanowi o pozycji Europy w świecie, w przeciwieństwie do obszarów arabskich i w ogóle wschodnich.

W początkowym okresie wyżu demograficznego część ludności, dla której braknie pracy na wsi, emigruje do miast, powiększając szeregi rzemieślników i kupców, niezwiązanych ściśle zależnościami feudalnymi. Obwarowane miasto średniowieczne, noszące zazwyczaj miano grodu, nie jest w stanie wszystkich pomieścić; powstają poza jego granicami nowe osiedla 'podgrodzia' które wtapiają się w miasto, wymuszając konieczność wznoszenia coraz to rozleglejszych murów obronnych. W nowo powstającym mieście większość stanowią rzemieślnicy i kupcy, którzy chcą wyrwać się z politycznej zależności feudalnej, by zapewnić sobie odpowiednie warunki działalności ekonomicznej autonomię administracyjną jurysdykcyjną, system podatków proporcjonalnych do dochodów i przeznaczonych na budowle użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim na budowę fortyfikacji i na zbrojenia. Natrafiając na opór biskupów i książąt, rzemieślnicy i kupcy tworzą organizacje samorządowe które respektują prawa ekonomiczne a nie przywileje poszczególnych osób.

Miasto jest zależne od wsi dostarczającej jej żywność. Zarządza częściowo jej obszarem, lecz w przeciwieństwie do greckiego polis jest 'miastem zamkniętym', niedopuszczającym do zrównania praw ludności wiejskiej i miejskiej.

poprzednia strona 33 z 77 następna strona

Skocz do strony: nr 28 , nr 29 , nr 30 , nr 31 , nr 32 , nr 33 , nr 34 , nr 35 , nr 36 , nr 37 , nr 38 , nr 39 , nr 40 , nr 41 , nr 42 , nr 43 , nr 44 , nr 45 , nr 46 , nr 47 , nr 48 , nr 49 , nr 50 , nr 51 , nr 52 , nr 53 , nr 54 , nr 55 , nr 56 , nr 57 , nr 58 , nr 59 , nr 60 , nr 61 , nr 62 , nr 63 , nr 64 , nr 65 , nr 66 , nr 67 , nr 68 , nr 69 , nr 70 , nr 71 , nr 72 , nr 73 , nr 74 , nr 75 , nr 76 , nr 77