Sklep dla ceramików
Glina, szkliwa, piece, koła
ul. Kleczewska 52 Warszawa
www.ceramiq.pl/

Zamów szkliwa ceramiczne
Terracolor, Welte - szybka dostawa
Internetowy sklep dla ceramików
www.ceramiq.pl/Szkliwa

Piec do wypału ceramiki
poj. 15 - 150 l, holenderski "Keramikos"
sterowany elektronicznie ceny od 2599 zł
www.ceramiq.pl/Piece

Koło garncarskie Venco
Elektryczne, profesjonalne, ciche
za 6838 zł - dostawa 48h
www.ceramiq.pl/Kolo_venco

Wyłączne prawo handlu we wszystkich krajach i na wszystkich morzach

Anglia

Wiek XVIII, w którym Londyn stał się sercem światowego handlu, charakteryzuje się rewolucją handlową zdominowaną przez wzrost wymiany z koloniami. Dzięki tej wymianie obroty w handlu zagranicznym Francji i Anglii wzrosły trzykrotnie między rokiem 1700 a 1770.

Od połowy XVI w. Anglia posiadała prawo wolnego od ceł handlu z Rosją oraz poprze Rosję ze Wschodem, zwłaszcza z Persją. Udzielono jej również prawa wyłącznego korzystania z północnej drogi do Rosji poprzez porty Oceanu Lodowatego i Morza Białego. Jednak wkrótce Anglii zaczęli zagrażać Holendrzy, którym stopniowo udało się zająć pierwsze miejsce w handlu z Rosją. Pomimo to jednak Anglicy nadal odgrywali poważną rolę w rosyjskim handlu zagranicznym, a od pierwszych dziesięcioleci XVIII w. opanowali go znów całkowicie. Kupcy angielscy przywozili przede wszystkim z Rosji towary potrzebne flocie angielskiej, jak drzewo, liny okrętowe, płótno żaglowe: nie mniejszą rolę odgrywał przywóz płócien i żelaza do Anglii, których brak wówczas odczuwała.

Już od schyłku XVI w. Anglicy usiłowali wyrobić sobie pozycję w handlu z Turcją i krajami lewantyńskimi. Angielski handel z krajami śródziemnomorskimi rozszerzał się kosztem Francuzów. Dzięki sumiennemu wywiązywaniu się z zobowiązań handlowych oraz świetnej jakości dostarczanych towarów (były to lekkie, cienkie tkaniny, odpowiednie dla krajów Wschodu) Anglikom udało się szybko zdobyć rynki lewantyńskie.

Angielskie posiadłości kolonialne w Ameryce składały się z terenów odebranych innym państwom europejskim. Kanadę, Nową Szkocję, Luizjanę oddała Francja, Nowy Amsterdam odstąpiła Holandia, a Jamajkę Hiszpania. Do tych ogromnych posiadłości dodać należy jeszcze kolonie rolnicze założone przez samych Anglików: Massachusetts, Maryland i Pensylwanię. Punkt ciężkości brytyjskiego imperium kolonialnego znajdował się w Indiach.

Handel z Bliskim Wschodem, dokąd Anglicy wywozili wyroby swego przemysłu wełnianego oraz wydobywane w kraju metale (ołów, cynę), a także pieprz i koszenilę ze swych kolonii, miał dla Anglików nie mniejsze, a nawet większe znaczenie niż handel z Indiami i Ameryką, ponieważ na Wschód wywożono wiele wyrobów przemysłowych, gdy do kolonii zamorskich szły przede wszystkim pieniądze.

Oprócz tego Anglia prowadziła także wymianę handlową z Półwyspem Pirenejskim i Niemcami (Hamburg). od koniec XVIII w. Anglia była bezsprzecznie nie tylko pierwszym państwem przemysłowym, ale i pierwszą na świecie potęgą morską, handlową i kolonialną.

poprzednia strona 60 z 77 następna strona

Skocz do strony: nr 28 , nr 29 , nr 30 , nr 31 , nr 32 , nr 33 , nr 34 , nr 35 , nr 36 , nr 37 , nr 38 , nr 39 , nr 40 , nr 41 , nr 42 , nr 43 , nr 44 , nr 45 , nr 46 , nr 47 , nr 48 , nr 49 , nr 50 , nr 51 , nr 52 , nr 53 , nr 54 , nr 55 , nr 56 , nr 57 , nr 58 , nr 59 , nr 60 , nr 61 , nr 62 , nr 63 , nr 64 , nr 65 , nr 66 , nr 67 , nr 68 , nr 69 , nr 70 , nr 71 , nr 72 , nr 73 , nr 74 , nr 75 , nr 76 , nr 77