Sklep dla ceramików
Glina, szkliwa, piece, koła
ul. Kleczewska 52 Warszawa
www.ceramiq.pl/

Zamów szkliwa ceramiczne
Terracolor, Welte - szybka dostawa
Internetowy sklep dla ceramików
www.ceramiq.pl/Szkliwa

Piec do wypału ceramiki
poj. 15 - 150 l, holenderski "Keramikos"
sterowany elektronicznie ceny od 2599 zł
www.ceramiq.pl/Piece

Koło garncarskie Venco
Elektryczne, profesjonalne, ciche
za 6838 zł - dostawa 48h
www.ceramiq.pl/Kolo_venco

Poziom i tempo rozwoju gospodarczego w starożytności

3. Przemysł w przeobrażeniach cywilizacji europejskiej

Rozwój gospodarczy w starożytności

Przemysł jest to dział nie rolnej produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody oraz ich przetwarzanie w dobra zaspokajające potrzeby ludzi jest prowadzone w dużych rozmiarach, przy zastosowaniu podziału pracy i użyciu maszyn. Rozwój przemysłu w sposób decydujący wpływa na poziom i tempo rozwoju gospodarczego, gdyż przemysł jest jedynym działem wytwarzającym dobra inwestycyjne.

Przez pierwsze setki tysięcy lat jedynymi narzędziami były maczugi i siekiery z drewna, kości i kamienia. Najdawniejsze istoty ludzkie swoich niewygładzonych przyrządów, zarówno takich, które stworzyła sama natura, jak i tych, które poddano minimalnej obróbce, używały głownie do kopania, skrobania i tłuczenia, to znaczy stanowiły one jak gdyby przedłużenie ręki ludzkiej lub modyfikowały jej czynności. W ciągu kolejnych tysiącleci ewolucji biologicznej towarzyszył, a może nawet wyprzedził ją rozwój społeczny i techniczny. Na początku rozwój techniczny przebiegał zapewne równie wolno jak ewolucja biologiczna, ale mniej więcej w ciągu ostatnich 50 000 lat musiało nastąpić jego przyspieszenie. Pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, czyli 20 000- 30 000 lat temu, ludzie z epoki późnego paleolitu osiągnęli względnie zaawansowany stopień rozwoju, jeśli chodzi o metody wytwarzania i organizację społeczną.

Życie osiadłe umożliwiło lepszy podział pracy, powstanie specjalizacji, co z kolei prowadzi do zwiększenia efektywności i postępu technicznego. Zaczęto używać gliny do wyrobu naczyń, powstała metalurgia i produkcja tkanin. Mimo, że rozwój metod wytwarzania był właściwie bliski stagnacji, osiągnięcia w dziedzinie gospodarki w starożytnych imperiach były niemałe. Zorganizowane wyprawy wysyłane w celach handlowych lub na podbój upowszechniły funkcjonujące już podstawy techniki, a także przyczyniały się do wykorzystywania przez gospodarkę nowych zasobów. Największe znaczenie miało, być może, zaprowadzenie ładu i ujednolicenie prawa na coraz większych obszarach, co z kolei przyczyniło się do wzrostu wymiany handlowej i, w związku z tym, specjalizacji regionów oraz podziału pracy.

poprzednia strona 63 z 77 następna strona

Skocz do strony: nr 28 , nr 29 , nr 30 , nr 31 , nr 32 , nr 33 , nr 34 , nr 35 , nr 36 , nr 37 , nr 38 , nr 39 , nr 40 , nr 41 , nr 42 , nr 43 , nr 44 , nr 45 , nr 46 , nr 47 , nr 48 , nr 49 , nr 50 , nr 51 , nr 52 , nr 53 , nr 54 , nr 55 , nr 56 , nr 57 , nr 58 , nr 59 , nr 60 , nr 61 , nr 62 , nr 63 , nr 64 , nr 65 , nr 66 , nr 67 , nr 68 , nr 69 , nr 70 , nr 71 , nr 72 , nr 73 , nr 74 , nr 75 , nr 76 , nr 77