Sklep dla ceramików
Glina, szkliwa, piece, koła
ul. Kleczewska 52 Warszawa
www.ceramiq.pl/

Zamów szkliwa ceramiczne
Terracolor, Welte - szybka dostawa
Internetowy sklep dla ceramików
www.ceramiq.pl/Szkliwa

Piec do wypału ceramiki
poj. 15 - 150 l, holenderski "Keramikos"
sterowany elektronicznie ceny od 2599 zł
www.ceramiq.pl/Piece

Koło garncarskie Venco
Elektryczne, profesjonalne, ciche
za 6838 zł - dostawa 48h
www.ceramiq.pl/Kolo_venco

Zastosowanie maszyn o napędzie mechanicznym

Początki nowoczesnego przemysłu

W początkach XVIII wieku w kilku regionach europejskich, głównie w zachodniej Europie, doszło do znacznej koncentracji przemysłu manufakturowego, w większości, choć nie wyłącznie, tekstylnego. Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku w celu opisania procesu ekspansji i przekształcenia tego przemysłu wprowadzono nowy termin: protoindustrializacja. Zasadnicze cechy gospodarki protoindustrialnej sprowadziły się do tego, że przedsiębiorcy z miast (kupcy - producenci) organizowali rozproszonych robotników, przeważnie z terenów wiejskich, dostarczając im surowców i sprzedając ich produkty na odległych rynkach. Jedną z najbardziej oczywistych różnic między społeczeństwem epoki preindustrialnej a ery nowoczesnego przemysłu jest znaczne zmniejszenie roli rolnictwa w tym ostatnim wypadku.

W okresie właściwej industrializacji, trwającym w przybliżeniu od początków XVIII (w Wielkiej Brytanii) do pierwszej połowy XX wieku, cechą charakterystyczną strukturalnego przekształcenia gospodarki było powstanie drugiego sektora: górnictwa, przemysłu manufakturowego, budownictwa. W trakcie tej przemiany, którą właściwie należy nazwać powstaniem nowoczesnego przemysłu, pewne cechy charakterystyczne pozwalające odróżnić przemysł nowoczesny od przemysłu epoki preindustrialnej wyłaniały się stopniowo. Było to: szerokie zastosowanie maszyn o napędzie mechanicznym, wprowadzenie nowych, nieożywionych źródeł mocy (lub energii),zwłaszcza paliw kopalnych, oraz szerokie zastosowanie materiałów, które normalnie w przyrodzie nie występują. Wiązało się z tym występowanie w większości gałęzi przemysłu przedsiębiorczości na szeroką skalę.

Najbardziej doniosłe ulepszenia techniczne pociągnęły za sobą zastosowanie urządzeń mechanicznych i maszyn prostych, które przejęły zadania wykonywane wolniej i z większym mozołem przy wykorzystaniu energii ludzkiej czy siły zwierząt lub dawniej w ogóle nie podejmowane. W XVIII wieku w znacznie większym stopniu zaczęto wykorzystywać energię wodną w takich gałęziach przemysłu, jak mielenie zboża, wyrób tekstyliów oraz produkcja wyrobów metalowych; w ostatnich czasach jesteśmy świadkami mnożenia się różnorodnych źródeł napędu - od niewielkich silników elektrycznych w gospodarstwie domowym do olbrzymich reaktorów jądrowych. Jednak najważniejszym postępem w stosowaniu energii we wczesnym stadium industrializacji było zastąpienie drewna i węgla drzewnego węglem kamiennym jako paliwem oraz wprowadzenie maszyny parowej w górnictwie, produkcji i transporcie.

poprzednia strona 70 z 77 następna strona

Skocz do strony: nr 28 , nr 29 , nr 30 , nr 31 , nr 32 , nr 33 , nr 34 , nr 35 , nr 36 , nr 37 , nr 38 , nr 39 , nr 40 , nr 41 , nr 42 , nr 43 , nr 44 , nr 45 , nr 46 , nr 47 , nr 48 , nr 49 , nr 50 , nr 51 , nr 52 , nr 53 , nr 54 , nr 55 , nr 56 , nr 57 , nr 58 , nr 59 , nr 60 , nr 61 , nr 62 , nr 63 , nr 64 , nr 65 , nr 66 , nr 67 , nr 68 , nr 69 , nr 70 , nr 71 , nr 72 , nr 73 , nr 74 , nr 75 , nr 76 , nr 77